Прием

Предстои кампанията по приемаНе забравяйте да прочетете всичко тук

Специалности

Информация за професиите и специалностите можете да намерите тук

За контакти

Директор:0678/52411 зам.директори:0678/52312 канцелария: 0678/52164, GSM:0886474881

E-mails: s.mladenov@npgteteven.bg , pggsd_teteven@abv.bg

Училището предлага безплатно общежитие и столПовече за приема 

Спортен ден

Прием

За учебната 2022 / 2023 г. училището ще осъществи прием по 4 специалности в дневна форма на обучение след 7-ми клас.

Тагове: 

Съобщение

На вниманието на родителите на учениците, записани в осмиклас в НПГГСД „Сава Младеновгр. Тетевен!

Относно правото на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година е необходима служебна бележка, че ученикът/ученичката е записан/ав осмиклас.

Тази бележка може да получите всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа в  канцеларията на завеждащия административна служба в училището, 2 етаж.

 

Страници

Subscribe to НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен RSS
  Мебелно производство с факултативно изучаване на дърворезбарство – дуална система на обучение (професионално обучение, което се осъществява чрез партньорство между...
  Горско стопанство и дърводобив - дуална система на обучение (професионално обучение, което се осъществява чрез партньорство между гимназията и  няколко работодатели)...
  Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език Професия : Техник- лесовъд Перспективна специалност, отговаряща на съвременните изисквания за реализация в...
Механизация на горското стопанство Професия : Техник- механизатор Специалност, отговаряща на съвременните изисквания за ползване и възобновяване на горите. Специалността осигурява...
 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия