Прием

Предстои кампанията по приема ! Не забравяйте да прочетете всичко тук

Специалности

Информация за професиите и специалностите можете да намерите тук

За контакти

Директор: 0678 / 5 24 11; зам.директори: 0678 / 5 23 12; канцелария 0678 / 5 21 64;           GSM: 0886 474 881                            E-mail:   pggsd_teteven@abv.bg

Училището предлага безплатно общежитие и столПовече за приема 

Проведе се състезание "МЛАД ДЪРВОСЕКАЧ" 2019

В България домакин и организатор на шампионата „Млад дървосекач” вече за седми път е Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов” Тетевен. Това е показателно както за авторитета, с който се ползва училището, така и за подготовката, която получават неговите възпитаници.

Прием 2019 / 2020

За учебната 2019 / 2020 г. училището ще осъществи прием по 4 специалности в дневна форма на обучение след 7-ми клас.

Тагове: 

Откриване на обновения сграден фонд на училището

Страници

Subscribe to НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен RSS
Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора.При организирането на интериорното пространство и конструирането на мебели,...
Традиционна специалност, утвърдила своя авторитет през годините с подготовката на професионалисти, които са предпочитани кадри в държавните лесничейства и дърводобивните фирми,...
Перспективна специалност, отговаряща на съвременните изисквания за реализация в сферата на горското и ловното стопанство. Завършилите я успешно се реализират при стопанисването на...
Нова специалност, отговаряща на съвременните потребности за ползване и възобновяване на горите. Завършилите я придобиват правоспособност за управление на моторно превозно средство...
Творческа специалност, съчетаваща традиция и новаторство чрез средствата на художествената дървореба. Признание за високия професионализъм на обучаващите се в нея са престижните...
 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия