ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

 

Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език

Професия : Техник- лесовъд

Перспективна специалност, отговаряща на съвременните изисквания за реализация в сферата на горското и ловното стопанство.

Обучение на бъдещи техник-лесовъди, които имат интерес към дейности за стопанисване на едрия и дребния дивеч, с акцент в изучаването на дивечовъдство, рибовъдство и ловно стопанство.

Професионалната подготовка завършва с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техник-лесовъд и по желание -  свидетелство за правоспособност за работа с бензиномоторни триони и храсторези.

Завършилите тази специалност могат да работят във всички горски и ловни стопанства, рибовъдни и дивечовъдни стопанства, като органи по охрана на дивеча, рибата и аквакултурите,  както и в сферата на международния ловен туризъм или да продължат своето образование в Лесотехническия университет, както и във всички колежи или университети.

 

Тагове: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия