ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ

 

Горско стопанство и дърводобив - дуална система на обучение (професионално обучение, което се осъществява чрез партньорство между гимназията и  няколко работодатели)

Професия : Техник- лесовъд

Традиционна специалност, утвърдила своя авторитет през годините с подготовката на професионалисти в системата на горите в цяла България. Учениците изучават общообразователни и предмети от професионалната подготовка, които дават необходимите знания и умения за устойчиво стопанисване и опазване на „зеленото богатство на планетата“ – гората. В петгодишния курс на обучение са осигурени стипендии за всички ученици.

Професионалната подготовка завършва с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техник-лесовъд и по желание -  свидетелство за правоспособност за работа с бензиномоторни триони и храсторези.

Завършилите тази специалност могат да работят във всички горски стопанства, лесозащитни и семеконтролни станции, фирми за добиване и търговия с дървени материали, проектантски организации или да продължат своето образование в Лесотехническия университет, както и във всички колежи или университети.

Тагове: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия