МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

 

Мебелно производство с факултативно изучаване на дърворезбарство – дуална система на обучение (професионално обучение, което се осъществява чрез партньорство между гимназията и фирма- партньор)

Професия : Техник- технолог в дървообработването

Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Това е професия с очакван недостиг на кадри. Учениците придобиват знания и умения за проектиране, производство и монтаж на мебели. Училището предлага модерно обзаведен кабинет по конструиране на мебели, компютърна зала за обучение на AutoCAD, учебни работилници с модерни и съвременни машини по дървообработване - банциг, рендосвачни машини, универсални фрези, разкройващ циркуляр, кантираща машина,хоризонтален банциг, оберфрези операции, виброшлайф машина, машина за чепразене на банцигова лента.

В петгодишния курс на обучение са осигурени стипендии за всички ученици.

Професионалната подготовка завършва с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техник- технолог в дървообработването.

Завършилите тази специалност имат необходимите знания и компетентности  да работят като дизайнери на мебели и интериор, конструктори и технолози в мебелни и дървообработващи фирми, като консултанти в мебелни магазини и шоурумове за вътрешно обзавеждане, да стартират самостоятелен бизнес или да продължат своето образование в Лесотехническия университет („ Инженерен дизайн” и „Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане”), както и във всички колежи или университети.

 

Тагове: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия