Новини и обяви

Прием

 

Прием на ученици след завършен VII клас по специалностите :

1.  Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език.

2. Горско стопанство и дърводобив-дуална система на обучение.

3. Механизация на горското стопанство,

с  придобиване на свидетелство за управление на МПС кат. В и Tk.

4. Мебелно производство - дуална система на обучение.

За учебната 2022-2023 г. училището ще осъществи прием след 7 клас по следните специалности в дневна форма на обучение:
 1 паралелка „Горско и ловно стопанство“ с разширено изучаване на английски език;
1 паралелка „Горско стопанство и дърводобив“- дуална система на обучение;
 1/2паралелка „Механизация на горското стопанство“ с придобиване на свидетелство за управление на МПС - кат.В и кат.Ткт;
1/2 паралелка „ Мебелно производство“- дуална система на обучение с факултативно изучаване на дърворезба.
Всички ученици, успешно завършили 12 клас, получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация - 3 степен.
Учениците от сп. „Горско и ловно стопанство“, „Горско стопанство и дърводобив“ и „Механизация на горското стопанство“ могат да получат и свидетелство за моторист на моторен трион и храсторез;
1. Копие от свидетелство за завършено основно образование.
2. Копие от медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.
3. Служебна бележка за резултатите от положените изпити от НВО.
Кандидатстването става по условията на Наредба №10 от 01.09.2016г за организация на дейностите в училищното образование.
Информация за условията за класиране можете да намерите на сайта на
училището http://www.pggsd-teteven.com/ в рубрика „Прием“
При записването се представят оригиналите на свидетелството за завършено основно образование
и медицинското свидетелство !
Дуалната система е форма на професионално обучение, която се организира въз основа на партньорство между едно училище и един или няколко работодатели. Учениците се обучават изцяло в училище 8, 9 и 10 клас, като през тези години получават стипендия. В 11 и 12 клас освен в училищата те биват обучавани и в реална работна среда, съответно 2 дни седмично в 11 клас и 3 дни седмично в 12 клас. За целта за периода на обучение ( 11 клас- 9 месеца и 12 клас- 9 месеца) се сключва трудов договор между фирма-партньор и учениците и им се заплаща в 11 клас минимум двойният размер на макси-малната стипендия, а в 12 клас минимум тройният размер на максималната стипендия.
За специалност „Мебелно производство“ фирмата партньор е Хармония ТМ- Тетевен.
За специалност „Горско стопанство и дърводобив“ фирмите партньори са: Община Тетевен, ДГС Тетевен, ДГС Лесидрен и четири дърводобивни фирми.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В НПГГСД за 2022/2023 уч. година

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕТАП

 ОБЯВЯВАНЕ СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ОБЯВЯВАНЕ БРОЯ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

ПЪРВИ

5 – 7 юли 2022 г. вкл.

до 12 юли 2022 . вкл.

13-15 юли 2022 г. вкл.

 

ВТОРИ

13-15 юли 2022 г. вкл.

до 20 юли 2022 г. вкл.

21- 22 юли 2022 г. вкл.

до 25 юли 2022 г. вкл.

ТРЕТИ

26 – 27 юли 2022 г. вкл.

29 юли 2022 г. вкл.

1-2 август 2022 г. вкл.

03 август 2021 г.

Попълване на незаетите места след третия етап на класиране и записване до 10 септември 2022 г.

Кандидатстването може да  се извърши централизирано ( Online ) на сайта: https://priem.mon.bg. или в училище-гнездо, което в  гр. Тетевен, е Начално училище "Хаджи Генчо" ул. Хаджи Генчо № 8, ет, 2 зала 2  в срок и по график следните документи:

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2. Копие от свидетелство за завършено основно образование;

3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.

Кандидатстването се извърщва при условията на Наредба  № 10 от 01.09,2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

» При подаване на документите ученикът предоставя оригиналите

за сверяване.

Условия за кандидатстване

Общият бал за всички специалности се образува отоценката от теста по български език и литература + утроената оценка от теста по математика.

За специалностите Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език и Горско стопанство и дърводобив балообразуването е от общия бал + оценката по география и икономика и оценката по биология и здравно образование.

За специалността Механизация на горското стопанство - балообразуването е от общия бал + оценката по физика и астрономия и оценката по география и икономика.

За специалността Мебелно производство - балообразуването е от общия бал + оценката по география и икономика и оценката по физика и астрономия.

Информация за подаване на документите може да се получи на тел. 0678 / 5 21 64 и GSM: 0886 474881

Работно време на комисията по приема на ученици :

Всеки ден от 8.00   до   16.30 часа

Информация за Онлайн подаване на документи  тук

 

За справка :

                       тел. 0678/5 24 11 директор,

                       0678/5 23 12 зам. директори,

                       0678/5 21 64 канцелария ,

                       GSM : 0886 474 881  

                      e-mail: s.mladenov@npgteteven.bg

Тагове: 

Категория: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия