Новини и обяви

Прием 2017 / 2018

 

Прием на ученици след завършен VII клас по специалностите :

1.  Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език.

2. Горско стопанство и дърводобив.

3. Механизация на горското стопанство,

с  придобиване на свидетелство за управление на МПС кат. В и свидетелство за моторист на моторен трион и храсторез.

4. Парково строителство и озеленяване.

 

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ

ЗАПИСВАНЕ

ОБЯВЯВАНЕ БРОЯ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

ПЪРВИ

16 юни – 22 юни 2017г

до 27 юни 2017г

28 юни – 30 юни 2017

-

ВТОРИ

28 юни – 30 юни 2017г

до 4 юли 2017г

5 юли – 7 юли 2017г

10 юли 2017г

ТРЕТИ

11 юли – 13 юли 2017г

до 17 юли 2017г

18 юли – 19 юли 2017г

21 юли 2017г

 Попълването на незаетите места след Третия етап на класиране се определя от Директора на училището до 4 септември 2017г

Приемът на ученици след завършен VII клас се извършва централизирано.

Ученикът подава следните документи на адрес :  гр. Тетевен, Начално училище "Хаджи Генчо" ул. Хаджи Генчо № 8, ет, 2 зала № 2  в срок и по график

1.        Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2.        Копие от свидетелство за завършено основно образование;

3.        Копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити, от национално вънщно оценяване.

4.        Медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия  лекар.

Кандидатстването се извърщва при условията на Наредба  № 10 от 01.09,2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

» При подаване на документи ученикът предоставя оригиналите за сверяване.

Условия за кандидатстване

Общия бал за всички специалности се образува от оценката от теста по Български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценката по география и икономика. За спациалността Горско и ловно стопанство с разширено изучаване на английски език и Горско стопанство и дърводобив, балообразуването е от общия бал + оценката по Биология и здравно образование. За специалността Механизация на горското стопанство - общия бал + оценката по физика и астрономия. За специалността Парково строителство и озеленяване - общия бал + оценката по изобразително изкуство.

Информация за подаване на документите може да се получи на те. 0678 / 5 21 64 и GSM: 0886 474881

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАСконкурс по документи

за следните специалности:

1. Горско стопанство и дърводобив.

2. Механизация на горското стопанство,

с  придобиване на свидетелство за управление на МПС кат. В и

свидетелство за моторист на моторен трион и храсторез

3. Производство на мебели.

 

 В гимназията могат да кандидатстват младежи и девойки, ЗАВЪРШИЛИ ОСМИ КЛАС и не по възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

 

КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО БАЛ :

1.        Балът за специалността  Горско стопанство и дърводобив  се образува от сбора на оценките по Български език и литература, Биология и здравно образование и утроената оценка по Математика от свидетелството за завършено основно образование .

2.        Балът за специалностите  Горско стопанство и дърводобив и Производство на мебели се образува от сбора на оценките по Български език и литература, Физика и астрономия и утроената оценка по Математика от Свидетелството за завършено основно образование.

 

               СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ  И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ :

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ

ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВИ

3 юли – 5 юли 2017г вкл.

до 6 юли 2017г вкл.

7 юли 2017

ВТОРИ

11 юли 2017г вкл.

до 13 юли 2017г вкл.

14 юли 2017г

 

 

 

 

Приемът на ученици след завършен VIIIклас /по документи/ се извършва в училището. Ученикът подава в срока по графика следните документи :

1.        Заявление до Директора за участие в класиране по образец на училището ;

2.        Копие на Свидетелство за завършено основно образование;

3.        Копие от медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар.

При подаване на документи ученикът предоставя оригиналите за сверяване. За никоя от специалностите в ПГГСД Сава Младенов не е необходимо полагането на изпит за проверка на способностите.

Училището провежда курсове за преквалификация от II в III СПК по изучаваните специалности.

 

                 За справка :

                       тел. 0678/5 24 11 директор,

                       0678/5 23 12 пом. директори,

                       0678/5 21 64 канцелария ,

                       GSM : 0886 474 881  

                      e-mail: pggsd_teteven@abv.bg

Тагове: 

Категория: 

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

ПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история ПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия