Новини и обяви

Програма "Еразъм плюс"

        На 07.12.2016г. на официална церемония в София хотел „Балкан"  Проектта на ПГГСД"С.Младенов" получи "Сертификат за качество", връчен от Зам.министъра на МОН г-н Стаматов, който каза„След осъществената валоризация на проекти по Програма „Еразъм+“ стартирали през 2015 селекционна година, Вашият проект номер 2015-1-BG01-KA102-014048 на тема „Производство на екстрериорни входни врати за жилищни и обществени сгради от масивна дървесина и Добри практики на обучение в горското стопанство в средното образование“ е получил висока оценка и е отличен със знак за качество!"За да отбележи широкия обхват и ползотворния ефект от работата, реализирана в България в рамките на Програмата, в началото на месец декември 2016 г., Националната агенция проведе, вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. ПГГСД участва още с организирането на празнично работно ателие, в което представи и демонстрира практика, опит и знания в професията.

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия